Financieel verslag 2021

 

Personeelskosten

De personeelskosten zijn gedaald t.o.v. 2020. Dit houdt verband met het feit dat er iets minder vrijwilligers zijn en er dit jaar geen bijeenkomsten zijn geweest i.v.m. Corona.

 

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten zijn gedaald door de opbrengst van de zonnepanelen en de investering in de waterbeheersing.

 

Verkoopkosten

De verkoopkosten zijn nagenoeg gelijk gebleven aan 2020.

 

Algemene kosten

De algemene kosten zijn iets gedaald t.o.v. 2020.

 

Dierkosten

De dierkosten zijn licht gedaald t.o.v. 2020.

 

Investeringsbegroting

De investeringen zijn ten opzichte van 2020 gestegen. Dit heeft o.a. te maken met de aankoop van een nieuwe Alpaca. Het beitsen van de schuilstal en het maken van een nieuw geitenklimrek.