Financieel verslag 2020

 

Personeelskosten

De personeelskosten zijn iets gedaald t.o.v. 2019. Dit houdt verband met het feit dat er iets minder vrijwilligers zijn en er dit jaar nauwelijks bijeenkomsten zijn geweest i.v.m. Corona.

 

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten zijn licht gestegen i.v.m. de verhoging van de maandelijkse vaste lasten.

 

Verkoopkosten

De verkoopkosten zijn licht gedaald t.o.v. 2019.  Dit is vanwege het feit dat we nauwelijks open zijn geweest i.v.m. Corona.

 

Algemene kosten

De algemene kosten zijn nagenoeg gelijk gebleven.

 

Dierkosten

De dierkosten zijn licht gestegen t.o.v. 2019 in verband met het duurder worden van het voer en het hooi.

 

Investeringsbegroting

De investeringen zijn ten opzichte van 2019 flink gedaald. Er is dit jaar niet geïnvesteerd in het gebouw, veel minder in dierbenodigdheden en ook de overige kosten zijn flink gedaald. Er zijn geen investeringen gedaan in speeltoestellen. Wel is er geïnvesteerd in de waterbeheersing in de kleine wei.